خانه
یادداشت
مقاله
ویژه
Article
صدا
پیوند
آرشیو
تماس


دموکراسي يعني برابري
نویسنده: گفت‌وگويي با ژاک دريدا/ ترجمه: کاوه عيدي‌زاده
 
مقاله 3378
محدوده‌هاي پروبلماتيک دولت-ملت چه بوده‌اند، چه هستند، و چه خواهند بود؟ آيا ممکن است وراي دولت-ملت مفهوم دموکراسي نه تنها همچنان معنا داشته باشد بلکه در حکم يک فرمان هم باشد؟ آيا مي‌توانيم به نوعي دموکراسي بينديشيم وراي محدوده‌هاي مدل سياسي کلاسيک، وراي محدوده‌هاي ملت دولت و مرزهاي آن؟ آيا مي‌‌توان وراي محدوده‌هاي سياست کلاسيک و دوستي کلاسيک به اين فرمان مضاعف برابري همگان و احترام به تکينگي افراد انديشيد؟...
 ۲۸ارديبهشت۱۳۹۶ ادامه مطلب

 

 Rss Feed     Mailing List 
نقل هرگونه مطلب تنها با ذکر نشانی سایت مجاز است. 2017©