خانه
یادداشت
مقاله
ویژه
Article
صدا
پیوند
آرشیو
تماس


تولد دوباره تاريخ/ آلن بديو/ ترجمه: تز يازدهم
فصل پنجم
 
ويژه 5403
متن زير عبارت است از ترجمه‌ي فارسي فصل پنجم کتاب "تولد دوباره ي تاريخ" نوشته‌ي آلن بديو، که فصل هاي پيشين آن پيشتر در اين‌جا منتشر شده‌است. مضمون اصلي اين کتاب بررسي فوران جنبش‌ها و مبارزات سياسي دو دهه‌ي اول قرن حاضر در کل پهنه‌ي نظام سرمايه داري بوروکراتيک جهاني است. بديو جنبش‌هاي اعتراضي عليه نظام سلطه در غرب و انقلاب‌هاي عربي را در پيوند با هم تحليل مي‌کند و به‌ويژه بر حل بحران عميق نظام سرمايه داري به قيمت فقر و بيکاري و تخريب زندگي ميلياردها نفر تأکيد مي‌گذارد. اين کتاب که تمامي آن توسط همکاران سايت تز يازدهم ترجمه شده است فصل به فصل در سايت انتشار خواهد يافت. با توجه به اين که ترجمه‌ي فارسي کتاب "فرضيه‌ي کمونيسم" بديو نيز در دست انتشار است، قرائت اين دو کتاب در کنار هم مي‌تواند انتقال دستاوردهاي نظري رخدادهاي سياسي قرن بيستم به دوره‌ي حاضر و گذر از دوره‌ي شکست به عصر جديدي از بيداري تاريخ ماترياليستي را براي ما روشن سازد.
 ۱۴فروردين۱۳۹۷ دریافت فایل

 

 Rss Feed     Mailing List 
نقل هرگونه مطلب تنها با ذکر نشانی سایت مجاز است. 2018©